Hallitus

 

 AKT:n  Helsingin Seudun Eläkeläiskerho ry
                      
Esityslista kevätkokoukseen

 

 

 

Aika 6.3.2024 klo 11.00

Paikka AKT:n toimitalo 

John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki

  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Esityslistan hyväksyminen
  4. Yhdistyksen sääntöjen 10.§ 1. mom
  5. Kirjelmät
  6. Muut esille tulevat asiat
  7. Seuraava kokous
  8. Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä 28.2.2024

Toimikunnan puolesta pj Arto Aijala

Tervetuloa